Poland

Discussion in 'Garden Pond Photography' started by Co Zrobisz, Oct 27, 2018.

 1. Co Zrobisz

  Co Zrobisz

  Joined:
  Oct 27, 2018
  Messages:
  19
  Likes Received:
  27
  Co Zrobisz, Oct 27, 2018
  #1
  BarbO, j.w, Tara and 1 other person like this.
  1. Advertisements

 2. Co Zrobisz

  Mmathis TurtleMommy

  Joined:
  Apr 28, 2011
  Messages:
  9,752
  Likes Received:
  5,573
  Location:
  NW Louisiana -- zone 8b
  Hello and welcome. Those are some nice looking goldfish!
   
  Mmathis, Oct 27, 2018
  #2
  1. Advertisements

 3. Co Zrobisz

  Co Zrobisz

  Joined:
  Oct 27, 2018
  Messages:
  19
  Likes Received:
  27
  I welcome, I have many goldfish, of 1 bunk, 1 eurokoi, 10 Orfa and 3 silver carp
   
  Co Zrobisz, Oct 27, 2018
  #3
 4. Co Zrobisz

  addy1 water gardener / gold fish and shubunkins Moderator

  Joined:
  Jun 23, 2010
  Messages:
  33,556
  Likes Received:
  18,296
  Location:
  Frederick, Maryland
  Welcome to our group!

  Great looking fish, thanks for posting.
   
  addy1, Oct 27, 2018
  #4
 5. Co Zrobisz

  Co Zrobisz

  Joined:
  Oct 27, 2018
  Messages:
  19
  Likes Received:
  27
  thank you very much
   

  Attached Files:

  Co Zrobisz, Oct 27, 2018
  #5
  j.w and Tara like this.
 6. Co Zrobisz

  addy1 water gardener / gold fish and shubunkins Moderator

  Joined:
  Jun 23, 2010
  Messages:
  33,556
  Likes Received:
  18,296
  Location:
  Frederick, Maryland
  Nice pond! My mom was polish, last name of wagonoski (sp) not sure of the spelling they changed it to milstone when they came to the US she was a kid.
   
  addy1, Oct 27, 2018
  #6
 7. Co Zrobisz

  Co Zrobisz

  Joined:
  Oct 27, 2018
  Messages:
  19
  Likes Received:
  27
  Great message for me, I am greeting.
   
  Co Zrobisz, Oct 27, 2018
  #7
 8. Co Zrobisz

  Tara

  Joined:
  Jun 24, 2018
  Messages:
  926
  Likes Received:
  863
  Location:
  Massachusetts
  Tara, Oct 27, 2018
  #8
 9. Co Zrobisz

  CometKeith

  Joined:
  Nov 11, 2010
  Messages:
  3,350
  Likes Received:
  2,852
  Location:
  Chicago Area
  CometKeith, Oct 27, 2018
  #9
  Tula likes this.
 10. Co Zrobisz

  Co Zrobisz

  Joined:
  Oct 27, 2018
  Messages:
  19
  Likes Received:
  27
  Dziekuję bardzo ,będę dawał nowe zdjęcia i filmy.
   
  Co Zrobisz, Oct 27, 2018
  #10
  Tula and CometKeith like this.
 11. Co Zrobisz

  Co Zrobisz

  Joined:
  Oct 27, 2018
  Messages:
  19
  Likes Received:
  27
  I thank Tara ,Welcome
   
  Co Zrobisz, Oct 27, 2018
  #11
 12. Co Zrobisz

  Co Zrobisz

  Joined:
  Oct 27, 2018
  Messages:
  19
  Likes Received:
  27
  My photographs by the pond
   

  Attached Files:

  Co Zrobisz, Oct 27, 2018
  #12
  RichardSJPonds, Tula and j.w like this.
 13. Co Zrobisz

  CometKeith

  Joined:
  Nov 11, 2010
  Messages:
  3,350
  Likes Received:
  2,852
  Location:
  Chicago Area
  Piękne zdjęcia! Mieszkam w Chicago. Chicago wystawia się jako największe polskie miasto poza Polską, z około 1 100 000 ludzi polskiego pochodzenia w metropolii chicagowskiej. Nie mówię po polsku, ale chciałem powitać cię w twoim własnym języku!
   
  CometKeith, Oct 27, 2018
  #13
  Tula likes this.
 14. Co Zrobisz

  j.w I Love my Goldies

  Joined:
  Feb 1, 2010
  Messages:
  24,781
  Likes Received:
  14,598
  Location:
  Arlington, Washington
  j.w, Oct 27, 2018
  #14
 15. Co Zrobisz

  Co Zrobisz

  Joined:
  Oct 27, 2018
  Messages:
  19
  Likes Received:
  27
  Dziękuję bardzo sprawiłeś mi dużo radości ,że napisałeś po polsku ja mieszkam w Tomaszowie Mazowieckim ,a USA mam bliską rodzinę w NY.
   
  Co Zrobisz, Oct 27, 2018
  #15
  CometKeith and Tula like this.
 16. Co Zrobisz

  Mmathis TurtleMommy

  Joined:
  Apr 28, 2011
  Messages:
  9,752
  Likes Received:
  5,573
  Location:
  NW Louisiana -- zone 8b
  Hey, no fair! (Just kidding)
   
  Mmathis, Oct 27, 2018
  #16
  CometKeith likes this.
 17. Co Zrobisz

  Co Zrobisz

  Joined:
  Oct 27, 2018
  Messages:
  19
  Likes Received:
  27
  Excuse me, but the translator is falsifying dialects and there is a problem here, I am offending nobody.
   
  Co Zrobisz, Oct 27, 2018
  #17
 18. Co Zrobisz

  Co Zrobisz

  Joined:
  Oct 27, 2018
  Messages:
  19
  Likes Received:
  27
  Excuse me, but the translator is falsifying dialects and there is a problem here, I am offending nobody.
   
  Co Zrobisz, Oct 27, 2018
  #18
 19. Co Zrobisz

  Co Zrobisz

  Joined:
  Oct 27, 2018
  Messages:
  19
  Likes Received:
  27
  20160806_162130.jpg
   
  Co Zrobisz, Oct 27, 2018
  #19
  addy1, Tara, j.w and 1 other person like this.
 20. Co Zrobisz

  CometKeith

  Joined:
  Nov 11, 2010
  Messages:
  3,350
  Likes Received:
  2,852
  Location:
  Chicago Area
  Polish-
  Cześć. Bezstronnie miała na myśli, że została pominięta i żartowała, ale nie umiem też mówić po polsku i posługiwała się tłumaczeniem z angielskiego na polski. W każdym razie pracuję z dużą ilością języka polskiego, ponieważ jestem w budowie i są one bardzo dobre do pracy. Moja córka w zeszłym roku pojechała do Warszawy do pracy i naprawdę mi się podobała. Powiedziała, że ludzie tam byli bardzo mili.
  English-
  Hi. By no fair she meant she was being left out and was joking, but I can't speak Polish either and was using English to Polish translator. Anyway I work with a lot of Polish because I'm in construction and they are very good to work with. My daughter last year went to Warsaw for work and really enjoyed it. She said the people there were very nice.

  Your pond is very nice. Great that you joined Garden Pond Forum!
   
  CometKeith, Oct 28, 2018
  #20
  j.w, Tara and Mmathis like this.
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.
Similar Threads
Loading...