Poland

Mmathis

TurtleMommy
Joined
Apr 28, 2011
Messages
13,965
Reaction score
8,135
Location
NW Louisiana -- zone 8b
Hardiness Zone
8b
Country
United States
Witamy! Bardzo tadny staw!
Dziekuję bardzo ,będę dawał nowe zdjęcia i filmy.
Piękne zdjęcia! Mieszkam w Chicago. Chicago wystawia się jako największe polskie miasto poza Polską, z około 1 100 000 ludzi polskiego pochodzenia w metropolii chicagowskiej. Nie mówię po polsku, ale chciałem powitać cię w twoim własnym języku!
Dziękuję bardzo sprawiłeś mi dużo radości ,że napisałeś po polsku ja mieszkam w Tomaszowie Mazowieckim ,a USA mam bliską rodzinę w NY.
Hey, no fair! (Just kidding)
 
Joined
Oct 27, 2018
Messages
20
Reaction score
31
Country
Poland
Excuse me, but the translator is falsifying dialects and there is a problem here, I am offending nobody.
 
Joined
Oct 27, 2018
Messages
20
Reaction score
31
Country
Poland
20160806_162130.jpg
 
Joined
Nov 11, 2010
Messages
4,069
Reaction score
4,013
Location
Chicago Area
Hardiness Zone
5b
Country
United States
Polish-
Cześć. Bezstronnie miała na myśli, że została pominięta i żartowała, ale nie umiem też mówić po polsku i posługiwała się tłumaczeniem z angielskiego na polski. W każdym razie pracuję z dużą ilością języka polskiego, ponieważ jestem w budowie i są one bardzo dobre do pracy. Moja córka w zeszłym roku pojechała do Warszawy do pracy i naprawdę mi się podobała. Powiedziała, że ludzie tam byli bardzo mili.
English-
Hi. By no fair she meant she was being left out and was joking, but I can't speak Polish either and was using English to Polish translator. Anyway I work with a lot of Polish because I'm in construction and they are very good to work with. My daughter last year went to Warsaw for work and really enjoyed it. She said the people there were very nice.

Your pond is very nice. Great that you joined Garden Pond Forum!
 
Joined
Nov 11, 2010
Messages
4,069
Reaction score
4,013
Location
Chicago Area
Hardiness Zone
5b
Country
United States
Dziękuję bardzo sprawiłeś mi dużo radości ,że napisałeś po polsku ja mieszkam w Tomaszowie Mazowieckim ,a USA mam bliską rodzinę w NY.
translated:
Thank you very much, you made me happy that you wrote in Polish, I live in Tomaszów Mazowiecki, and in the USA I have close family in NY
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Similar Threads

Newbie from Poland 12

Members online

Forum statistics

Threads
31,018
Messages
511,062
Members
13,237
Latest member
Czercat

Latest Threads

Top